Välkommen till Färgmagasinet Alingsås.

Här kan du hitta äggoljetempera från Av jord.
Speedheater för att ta bort färg på fasad möbler fönster mm.
Du kan även hyra olika Speedheater apparater.
Söker du linoljefärg är jag återförsäljare för Wibo färg.
Det mesta tas hem på beställning.
Till hösten beräknar jag även att dra igång
Fönstervagnen, en fönsterrenoveringsverkstad som jobbar ute hos kund.
Mer info om detta senare.Öppet då du behöver färg
Ring eller SMSa
0703-640220
fargmagasinet@brafarg.se
Butiken i bostaden
Poppelgatan 2
441 44 Alingsås


Hjärtligt välkommen
Daniel