Äggoljetempera

Beräkna max 3 dl linolja/färg i påse och max ca 3-4 ägg/färg i påse. Vatte­n och ägg har du hemma. Hjälp­redan berättar hur du blanda­r och målar för ett lyckat resultat!

Börja med grundfärg.
Börja alltid med grundfärg i påse som fäster och täcker bra, oxiderar fort och förhindrar kritning. Därefte­r kan du måla på alla typer av underlag såsom redan målade ytor, nytt eller gammalt trä, puts, betong, tapet, papp m.m.

Vackrare värld. Tillsammans gör vi målarfärg och minska­r på så sätt vår miljö- och klimat­påverkan! Du får ett magiskt vackert resulta­t och en vackrare värld!

Läs mer här:
Hjälpredan - Klicka här för att läsa
Frågor o svar om äggoljetempera - Klicka här för att läsa